Podomní prodej - změna dodavatele energií

Podomní prodej - úvod

Úvod

Autor: SČS

Č. vydání: klip 1

Podomní prodej - část 1.

U paní Evy (83 let) jednoho dne zazvonil sympatický mladý muž v obleku. Zdvořile se představil s tím, že zastupuje společnost, která je dodavatelem energií a on přišel s nabídkou velmi výhodné a levnější sazby než jiní dodavatelé. Jednalo se o podomního obchodníka s elektřinou. Vyžádal si od paní Evy staré faktury za elektřinu a začal jí propočítávat výhodnost nabízených tarifů oproti stávajícím. Vysvětlil jí, že vše je velice jednoduché, stačí podepsat smlouvu a už se o nic nemusí starat, všechny náležitosti s přechodem na nového dodavatele zařídí jeho společnost. Prodejce byl velice přesvědčivý a tak mu paní Eva smlouvu vytištěnou drobounkým písmem podepsala, aniž by si ji předem důkladně přečetla. Smlouvu si důkladně pročetl až syn paní Evy, když přijel na návštěvu, a nestačil se divit. Ukázalo se, že smlouva je podepsaná na tři roky, ale „výhodný“ tarif bude platit jen prvních 12 měsíců, za uzavření smlouvy si prodejce připočetl aktivační poplatek a poplatek za administrativní náklady. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu již nešlo, 14 denní termín vypršel. Sice je možné od smlouvy odstoupit i nyní, ale za cenu nejméně desetitisícové „sankce“ za předčasné ukončení smlouvy.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 2

Podomní prodej - část 2.

Co měla paní Eva udělat správně?

Paní Eva především neměla pouštět do bytu cizí neohlášenou osobu. Neměla prodejci ukazovat své staré faktury, protože si z nich mohl opsat její údaje. Smlouvu neměla v žádném případě podepisovat bez důkladného přečtení a bez toho, aby se o změně dodavatele poradila s někým ze svého blízkého okolí a rodiny. Nyní bude muset tři roky platit mnohem nevýhodnější tarif než ten, který doposud měla.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 3

Podomní prodej - část 3.

Na co si dát pozor? Nejčastější triky podomních prodejců energií.

- Tvrdí, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenou smlouvu, končí činnost.
- Požadují předložení vyúčtování za dodávky elektřiny či plynu. Dožadují se kontroly elektroměru nebo plynoměru s tím, že provádí kontrolu nastavení stávajících tarifů a následně se podbízejí s nabídkou levnější dodávky elektřiny nebo plynu.
- Naléhají na okamžité podepsání smlouvy, argumentují časově omezenou nabídkou, nenechají zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí.
- Neposkytují zákazníkovi úplnou informaci o nabídce, spotřebitel až dodatečně zjistí, že musí zaplatit aktivační nebo při předčasném ukončení smlouvy deaktivační poplatek.
- Neupozorňují zákazníky na jejich právo odstoupit od nově uzavírané smlouvy.
- Smlouva neobsahuje obchodní podmínky dodavatele, ta je často k dispozici jen v elektronické podobě na internetu, a pro seniora nemusí být dostupná.
- POZOR! Dochází i k falšování podpisů na smlouvách!

Autor: SČS

Č. vydání: klip 4

Podomní prodej - část 4.

Jak se bránit?

- Neotvírat cizím neohlášeným lidem a nepouštět si je do domácnosti, kde mají více času k nátlaku.
- Odečet plynu nebo elektřiny provádí vždy zástupci velkých distributorů a odečet ohlašují předem! Pokud tedy na vás někdo zazvoní, že jde udělat odečet, aniž byste o tom předem byli informováni, raději neotvírejte.
- V žádném případě nemáte povinnost ukazovat své faktury za elektřinu nebo plyn!
- Pokud otevřete, zeptejte se prodejce, z jaké je společnosti, co po vás chce, vyžádejte si jeho služební průkaz a opište si jeho jméno a číslo průkazu.
- Pokud vám bude chtít nabízet výhodné tarify, nechte si předložit ceníky a obchodní podmínky společnosti – ty mohou skrývat informace o odstoupení od smlouvy, sankcích, případných aktivačních a deaktivačních poplatcích či jiných platbách.
- Informujte se, zda je výhodný tarif platný po celou dobu trvání smlouvy, o době výpovědní doby a zda má být smlouva na dobu určitou nebo neurčitou!
- Před podpisem smlouvy nepodléhejte tlaku, nechte si čas na rozmyšlenou, poraďte se nejdříve s rodinou a smlouvu si důkladně přečtěte! Nikdo vás nesmí nutit k okamžitému podepsání smlouvy.
- Nezapomeňte, že seriózní obchodník je vám ochoten dát dostatek času na rozmyšlenou, pokud se tak nechová, raději s ním nejednejte.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 5

Stránek: 2, stránka: 1 | 2