Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

RPSN je základním srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru, a to, jak ukazuje naše publikace, ukazatelem pro nás spotřebitele o mnoho vhodnějším než prostá (roční) úroková sazba. S příklady a výhodami RPSN se můžete seznámit v naší publikaci, která je zde dostupná i prostřednictvím videopřekladu v českém znakovém jazyce.

 

video-překlad

0/1

PŘEDMLUVA
Řada našich dluhů vzniká, protože si jako spotřebitelé chceme dopřát prostě jen to samé, co mají jiní lidé, ačkoli naše příjmy anebo možnost řešit naši finanční situaci se od ostatních lidí v našem okolí mnohdy i podstatně liší. Někdy nejsme dostatečně obeznámeni s možnostmi, které nám přináší kapitálový trh a rozvoj finančních služeb a vůbec neumíme rozdíly, jakým způsobem se lze i v ČR zajistit a jak se dostat k hotovosti, posoudit. A někdy také vůbec není možné se (např. ve složitých životních situacích) zadlužení vyhnout.

1/1

Proto přichází Sdružení českých spotřebitelů s touto publikací. Chceme, abychom se jako spotřebitelé chovali rozumně a vybírali si z nabídek, které jsou pro nás spotřebitele nejen férové, ale i výhodné. Věříme, že nám všem tato publikace pomůže se lépe zorientovat v jednotlivých nabídkách, které pravidelně anebo alespoň čas od času každý z nás dostáváme, a že možná i lépe pochopíme, jaký význam tato sazba pro naše ekonomické rozhodování přináší.

2/1

POJEM RPSN A CO ZNAMENÁ
Pojem „RPSN“ vyjadřuje Roční Procentní Sazbu Nákladů (odtud tedy zkratka RPSN) a udává procentuální podíl, který spotřebitel musí z dlužné částky zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru; a je tak z pohledu spotřebitele především číslem, které má spotřebiteli umožnit lépe vyhodnotit výhodnost resp. nevýhodnost nabízeného anebo poskytovaného úvěru. RPSN je také základním srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru, a to jak si ukážeme, ukazatelem o mnoho vhodnějším než prostá (roční) úroková sazba.

2/2

RPSN se vypočítává podle vzorce uvedeného v zákoně o spotřebitelském úvěru v souladu s evropskou legislativou. Vlastní vzorec je formálně velmi složitý a laikovi nic nesdělí. Pojďme se tak společně podívat, jaké náklady tato sazba může vedle úroků obsahovat, a také na některé příklady, které nám ji lépe přiblíží. A nakonec odkážeme i na konkrétní výhody, které nám spotřebitelům tato sazba přináší.

3/1

NÁKLADY ZAHRNUTÉ DO RPSN
Výpočet roční procentní sazby nákladů u úvěru je vždy založen na předpokladu, že náš úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že poskytovatel i my splníme řádně a včas své povinnosti. Jednotlivé nabídky se ale liší v tom, jaké podmínky a také jaké poplatky (náklady) jsou s čerpáním úvěru spojeny.

Stránek: 7, stránka: 1 | 2 | 3 ... 7