Smlouvy v denním životě

6 - S jakými druhy smluv se v životě nejčastěji setkáváme?

Historickým vývojem se postupně vytvořily některé typy smluv, které standardně upravují práva a povinnosti smluvních stran. Vzhledem k jejich typizovanému obsahu i označení se nazývají pojmenované smlouvy. Obsaženy jsou v občanském zákoníku a v dalších zvláštních zákonech (například v zákoníku práce). Přesto je možné uzavřít i smlouvu, která není v zákoně výslovně upravena. Takováto smlouva se nazývá smlouva nepojmenovaná.

Autor: SČS

Č. vydání: 6/24

7 - Nejčastější smlouvy: Kupní smlouva

Nejčastěji uzavírané smlouvy pojmenované jsou například tyto:
Nejčastější smlouvy: Kupní smlouva – prodávající za dohodnutou kupní cenu odevzdá určitou věc kupujícímu.

Autor: SČS

Č. vydání: 7/24

8 - Nejčastější smlouvy: Darovací smlouva

Nejčastější smlouvy: Darovací smlouva – dárce něco bezplatně přenechá nebo slíbí přenechat obdarovanému.

Autor: SČS

Č. vydání: 8/24

9 - Nejčastější smlouvy: Nájemní smlouva

Nejčastější smlouvy: Nájemní smlouva – pronajímatel přenechá za nájemné na dohodnutou dobu nájemci do užívání určitou věc, např. byt.

Autor: SČS

Č. vydání: 9/24

10 - Nejčastější smlouvy: Pojistná smlouva

Nejčastější smlouvy: Pojistná smlouva – pojistitel za pravidelně odváděné pojistné poskytne v případě vzniku nahodilé události pojistníkovi dohodnuté finanční plnění.

Autor: SČS

Č. vydání: 10/24

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5