Smlouvy v denním životě

11 - Nejčastější smlouvy: Smlouva o dílo

Nejčastější smlouvy: Smlouva o dílo – zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zhotoví, upraví, opraví nebo udržuje pro objednatele určitou věc.

Autor: SČS

Č. vydání: 11/24

12 - Nejčastější smlouvy: Smlouva o úvěru

Nejčastější smlouvy: Smlouva o úvěru – úvěrující poskytne úvěrovanému finanční prostředky do určité částky a ten mu je později vrátí i spolu s úrokem.

Autor: SČS

Č. vydání: 12/24

13 - Nejčastější smlouvy dle zákoníku práce: Pracovní smlouva

Pracovní smlouva – upravuje pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Autor: SČS

Č. vydání: 13/24

14 - Nejčastější smlouvy: Dohoda o pracovní činnosti mimo pracovní poměr.

Dohoda o pracovní činnosti mimo pracovní poměr.

Autor: SČS

Č. vydání: 14/24

15 - Nejčastější smlouvy: Dohoda o provedení práce mimo pracovní poměr.

Dohoda o provedení práce mimo pracovní poměr.

Autor: SČS

Č. vydání: 15/24

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5