Smlouvy v denním životě

1 - Musí mít smlouva písemnou podobu?

Ne, nemusí. Smlouvy rozhodně nejsou jen oficiálně podepsané listiny, jak se mnozí často domnívají. K jejich uzavření není potřeba ani pověstné podání ruky, musí být jen vždy jasné, že jeden něco nabízí a druhý s tím opravdu a bez pochyby souhlasí.
Za nabídku se dnes považuje i zboží vystavené s cenovkou v kamenném obchodě, ve stánku na trhu nebo v e-shopu. K přijetí nabídky pak stačí přijít k pokladně a za zboží zaplatit.
Úplně stejně jako ústní platí i dohoda uzavřená například pomocí e-mailu, telefonátu nebo třeba jen SMS. Zákoník nechává na lidech samých, jestli si vše třeba dodatečně sepíší.
Podstatnou změnu v oblasti uzavírání smluv přinesl nový občanský zákoník, který platí od r. 2014. Staví na předpokladu, že dohody se mají dodržovat. Dohoda má proto až na několik málo výjimek přednost před formálními akty, jako je především zachycení dohody písemnou formou.

Autor: SČS

Č. vydání: 1/24

2 - Vyvázání se ze smlouvy

Vyvázat se ze smlouvy rozhodně není jednoduché a musí pro to být buď dohoda s druhou stranou, nebo přímo zákonný důvod.
Příklad:
Pokud si s kamarádem dohodnete po telefonu „esemeskou“ půjčku 50 000 Kč na počítač, oba souhlasíte s dohodnutými podmínkami včetně splátky úroku, už nemůžete od této dohody odstoupit.
Nebo pokud na internetu objevíte skvělou nabídku za balíček oblečení a prodejci napíšete, že o zboží máte zájem, uzavřeli jste platnou dohodu o koupi. Z této smlouvy už nemůžete odstoupit a musíte zboží zaplatit. Svým e-mailem jste se zavázali k obchodu.
Ale pokud jste se dohodli se známými, že si od nich koupíte jejich staré auto, jenže než došlo k prodeji, jejich syn se s autem vyboural a vůz poškodil. Musíte si ho i tak koupit, protože jste uzavřeli dohodu? Ne, naštěstí nemusíte. Došlo k podstatné změně okolností, za nichž jste dohodu uzavřeli, a její plnění by pro vás bylo zvláště nevýhodné.

Autor: SČS

Č. vydání: 2/24

3 - Smlouvy užíváme neustále

Aniž bychom si to uvědomovali, vstupujeme do smluvních vztahů v podstatě neustále. Svět formálních i neformálních smluvních vztahů nás obklopuje na každém kroku a je dobré se v něm vyznat.
Příklad:Pokaždé, když si jdeme pro rohlíky, uzavíráme smlouvu kupní. Bydlíme-li v pronajatém bytě, museli jsme napřed uzavřít nájemní smlouvu. Svítíme a topíme, protože nám dodavatelé energií poskytují svoje služby na podkladě smlouvy o dodávce. Při jízdě v MHD uzavíráme smlouvu o přepravě, atd.

Autor: SČS

Č. vydání: 3/24

4 - Kdy je lepší uzavřít písemnou smlouvu?

Ve smluvních vztazích jakékoliv podoby, kde jsou ve hře větší částky peněz nebo kde druhé straně nemůžeme naprosto důvěřovat, je vhodné uzavřít písemnou smlouvu. Nemusíme se bát, že nebudeme vědět, jak na to - vzorové smlouvy pro mnohé situace (půjčka, pronájem bytu atd.) jsou k dispozici na internetu, nebo se můžeme poradit například v Občanské poradně.
Příklad: Když potřebuje váš příbuzný půjčit dvě stovky na zaplacení útraty v hospodě, asi bez váhání sáhnete pro peněženku a stačí vám ujištění, že to zítra vrátí. Ale co když chce půjčit 20 tisíc na novou sedačku, nebo 100 tisíc na auto? Tady už je možná lepší říct: pojďme to raději sepsat.

Autor: SČS

Č. vydání: 4/24

5 - Co je to smlouva?

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní akt spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouvou tak mezi nimi vznikne závazek k určitému plnění. Jinými slovy, někdo se s někým domluví, že se něco stane, a to za určitých podmínek.
Aby byla smlouva platná, musí splňovat několik kritérií.
- Uvedení smluvních stran – musí být jasné, kdo s kým smlouvu uzavírá
- Obsah zamýšleného právního vztahu – musí být jasné, čeho se smlouva týká
- Předmět smlouvy a jeho cena – vyjádření základních povinností
- Další smluvní podmínky – místo a doba plnění, způsob plateb, odpovědnost za vady, způsob dopravy atd. – zkrátka vše, co je nutné vymezit pro hladký průběh smluvního vztahu
- Smluvní pokuty – co se stane, když jedna ze stran povinnosti nesplní
- Možné způsoby předčasného ukončení smlouvy – výpověď, splacení atd.
- Datum, místo a podpis – vyjadřují vůli zúčastněných smlouvu uzavřít a řídit se jejími ustanoveními

Autor: SČS

Č. vydání: 5/24

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 ... 5