Spotřebitelské úvěry aneb jak se nedostat do problému

Žádný zákon nás nezbavuje vlastní zodpovědnosti za naše rozhodnutí. Ani nový zákon o spotřebitelském úvěru. A proto je dobré si už při rozhodování uvědomit některá úskalí, o kterých pojednává naše publikace, abychom se při uzavírání úvěrových smluv nedostali do zbytečných problémů. Zde vám ji prostřednictvím videopřekladu, který podpořila Nadace Komerční banky - Jistota přinášíme v českém znakovém jazyce.

video-překlad

0/1

Spotřebitelský úvěr – aneb jak se nedostat do problému

0/2

Obsah
1. Zásady obezřetnosti při uzavírání úvěrových smluv
2. Postup při uzavírání úvěrových smluv
3. Ukončení smlouvy o spotřebitelském úvěru
4. Sankce a pokuty při prodlení dlužníka
5. Úvěry pro jinou osobu
6. Podnikatelské úvěry
7. Závěrečné doporučení

0/3

Úvod
Každý se někdy v životě může dostat do situace, kdy má pocit, že si bude potřebovat půjčit finanční prostředky, že se bez toho neobejde. V dnešní době není problém půjčku získat, ale co je podstatné, je umět si půjčit tak, aby její následné splácení nezpůsobilo katastrofu ve vašem životě. Spousta chyb při půjčování je přitom naprosto zbytečná. Od 1. prosince 2016 platí pro všechny běžné spotřebitelské půjčky zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Přinesl větší regulaci na trhu úvěrů a lepší ochranu dlužníka. Ani sebelepší zákon však nemůže zaručit stoprocentní ochranu před neseriózními obchodníky či nerozvážným rozhodnutím. Tato publikace se snaží jednoduše a systematicky popsat celý proces odpovědného přístupu spotřebitele k půjčování finančních prostředků. Popisuje základní kroky při jeho rozhodování a upozorňuje na možná úskalí celého procesu.

1/1

Zásady obezřetnosti při uzavírání úvěrových smluv

1/2

Potřebuji si opravdu půjčit peníze?
To je první a nejzásadnější otázka, na kterou je nutno si po důkladném rozmyšlení odpovědět. Ze všech možných hledisek zvažte, zda půjčka je jediné řešení. Posuďte, zda zboží, kvůli kterému se chcete zadlužit, opravdu potřebujete. Pravidlem by mělo být nepůjčovat si na věc, jejíž životnost je kratší, než doba samotného splácení dluhu. Nic není zadarmo, i poskytovatelé půjček jsou podnikatelé a podnikání je činnost zaměřená na zisk. Půjčit si nemusí být rizikové, pokud tak učiníte s rozmyslem a zodpovědně věc předem promyslíte.

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 ... 5