Mimosoudní řešení Vašeho sporu

Pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace nebo pokud byly vaše oprávněné nároky zamítnuty, můžete se obrátit na soud, což bývá ale cesta často zdlouhavá a může být pro vás i dosti nákladná, nehledě na její nejistý výsledek a potřebné kvalifikační předpoklady pro takovýto postup.

Nabízíme vám proto možnost se s naší pomocí s obchodníkem dohodnout a váš případ zpravidla do 90 dnů vyřešit prostřednictvím mechanismu mimosoudního urovnání sporů.

Tento postup je pro vás zdarma a při splnění několika základních podmínek se tak na nás můžete obrátit jak ve všeobecných spotřebitelských záležitostech, tak i ve specifické oblasti ochrany investic:

  • pro podání návrhu na mimosoudní řešení vašeho sporu ve všeobecných záležitostech postupujte podle následujících pokynů - zde
  • pokud se váš případ týká investic, které jste učinili, přejděte na následující stránky, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s našimi partnery - zde

Obchodníci by vám sami měli tuto možnost nabídnout a mít zájem i na efektivitě tohoto řízení, které pro vás zajišťujeme od srpna 2016.

Můžete se zde proto také dozvědět více o nastavení a fungování mechanismu ADR v ČR, o našem pověření k vedení mimosoudního urovnání sporů a získat zde kontakty např. i na ostatní subjekty ADR a platformou pro řešení sporů on-line.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na emailové adrese scs@konzument.cz anebo telefonicky na čísle +420 261 263 574.