Top-normy

Technické normy ku pomoci  seniorům a osobám se zdravotním postižením

Technické normy ku pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením

Publikace má běžnému občanovi a spotřebiteli, ale i dalším zainteresovaným stranám, včetně malého a středního podnikání, přiblížit téma inkluze osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou to „zvlášť zranitelní spotřebitelé“, zejména osoby se zdravotním postižením a senioři.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 16, 1. vydání, listopad 2022

technicke-normy-ku-pomoci-seniorum-a-osobam-se-zdravotnim-postizenim.pdf

Technické normy ve světě služeb cestovního ruchu

Technické normy ve světě služeb cestovního ruchu

Šíře standardizace pro služby obecně, a to i v jednom jediném vybraném segmentu turistických služeb, je značná. Publikace formou dotazů a odpovědí důležitost norem pro fungováni tohoto odvětví připomíná.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 15, 1. vydání, říjen 2022

technicke-normy-ve-svete-sluzeb-cestovniho-ruchu.pdf

Univerzální nabíječky nově – s podporou technických norem

Univerzální nabíječky nově – s podporou technických norem

Až do současnosti přetrvává na trhu přehršel mobilních zařízení, přičemž každé vyžaduje svoji specifickou „nabíječku“. Dochází ale k zásadnímu zlomu ve vývoji. Evropská legislativa zavádí jednotný typ připojení nabíjecích souprav.
Kabinet pro standardizaci připravil k tomuto tématu publikaci - s podporou Rady kvality ČR a České agentury pro standardizaci.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 14, 1. vydání, říjen 2022

univerzalni-nabijecky-nove-s-podporou-technickych-norem.pdf

Nová pravidla praxe pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež

Nová pravidla praxe pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež

S podporou České agentury pro standardizaci byla zpracována a vydána publikace "Bezpečný provoz veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež – Pravidla praxe podle technických norem, nejen pro provozovatele". Zahrnuje nový a aktuální výklad předmětných norem.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 13, srpen 2022

nova-pravidla-praxe-pro-provoz-verejnych-zarizeni-pro-deti-a-mladez.pdf

Chytrá měřidla energií a spotřebitel

Chytrá měřidla energií a spotřebitel

Cílem publikace je vyvarovat se zbytečných obav před moderními technologiemi na bázi umělé inteligence a zároveň podpořit silnější zapojení spotřebitelů do procesu zavádění a využívání chytrých sítí u nás.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 12, 1. vydání, říjen2021

chytra-meridla-energii-a-spotrebitel.pdf

DESATERO PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

DESATERO PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

Zásady správné praxe od projektu po provoz..

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 11, 1. vydání, září 2020

desatero-pro-bezpecne-hriste-a-sportoviste.pdf

Stránek: 4, stránka: 1 | 2 | 3 | 4